سیماب رزین، تولید کننده اکریلیک پایه آب

شماره تماس:

(۰۲۱) ۸۸۲۱ ۱۲۱۶-۱۸

پست الکترونیکی:

info[at]simabresin[dot]com

چرم

چرم
رزین های شرکت سیماب رزین، با ویژگی های مختلف، در صنعت چرم جهت تکمیل انواع چرم طبیعی استفاده می گردند.

CH-100

اکریلیک خالص

pH:  4-6

MFFT (°C):  0

Tg(°C):  -17

Solid (% ±1):  30

PN-703

متفرقه

pH:  4-7

MFFT (°C):  δ

Tg(°C):  δ

Solid (% ±1):  60

WAX-206

متفرقه

pH:  8-9

MFFT (°C):  δ

Tg(°C):  δ

Solid (% ±1):  15

PN-704

متفرقه

pH:  5-7

MFFT (°C):  δ

Tg(°C):  δ

Solid (% ±1):  40

R-157

اکریلیک خالص

pH:  2-3

MFFT (°C):  δ

Tg(°C):  δ

Solid (% ±1):  30

RW

اکریلیک خالص

pH:  6.5-7.5

MFFT (°C):  δ

Tg(°C):  δ

Solid (% ±1):  30

ON

اکریلیک خالص

pH:  4-5

MFFT (°C):  0>

Tg(°C):  -4

Solid (% ±1):  40

CNN

اکریلیک خالص

pH:  8-10

MFFT (°C):  0

Tg(°C):  -4

Solid (% ±1):  26

CMP

اکریلیک خالص

pH:  7-9

MFFT (°C):  0

Tg(°C):  +2

Solid (% ±1):  25

بعضی از محصولات این دسته
مجموع محصولات (17 )