• شماره تماس: ۱۸-۱۲۱۶ ۸۸۲۱ (۰۲۱)

شرکت سیماب رزین به عنوان اولین تولید کننده ی رزین های اکریلیک پایه آب در کشور، از سال 1368 تا کنون توانسته است، جایگاه خود را به عنوان برترین تولید کننده حفظ نماید.

انتشار سیماب رزین در صفحات اجتماعی
شماره تماس: ۱۸-۱۲۱۶ ۸۸۲۱ (۰۲۱)