سیماب رزین، تولید کننده رزین اکریلیک پایه آب

شماره تماس:

(۰۲۱) ۸۸۲۱ ۱۲۱۶-۱۸

پست الکترونیکی:

info[at]simabresin[dot]com

گواهی نامه ISO9001:2015

عضویت در انجمن تحقیق و توسعه

عضویت در انجمن صنایع چرم ایران