• شماره تماس: ۱۸-۱۲۱۶ ۸۸۲۱ (۰۲۱)
*محصول جدید*

*محصول جدید*

رونمایی از محصولات پلی یورتانی با کدهای سیمپیو PUD-1300، PUD-1000 و PUD-2000 با مشخصات، ویژگی ها و کاربردهای متفاوت


ادامه مطلب
انتشار سیماب رزین در صفحات اجتماعی
شماره تماس: ۱۸-۱۲۱۶ ۸۸۲۱ (۰۲۱)