• شماره تماس: ۱۸-۱۲۱۶ ۸۸۲۱ (۰۲۱)
پد سلولزی

پد سلولزی

پد سلولزی: پد سلولزی همان‌ طور که از اسمش مشخص می‌باشد، از مواد سلولزی ساخته شده است. شکل ظاهری پد […]


ادامه مطلب
انتشار سیماب رزین در صفحات اجتماعی
شماره تماس: ۱۸-۱۲۱۶ ۸۸۲۱ (۰۲۱)