• شماره تماس: ۱۸-۱۲۱۶ ۸۸۲۱ (۰۲۱)

پوشش قوطی کنسرو

P-145

اکریلیک خالص

pH:  3-5

Solid Content (±1%):  53

Viscosity (cP):  20-100

MFFT (°C):  0>

بعضی از محصولات این دسته
مجموع محصولات (1 )
انتشار سیماب رزین در صفحات اجتماعی
شماره تماس: ۱۸-۱۲۱۶ ۸۸۲۱ (۰۲۱)