• شماره تماس: ۱۸-۱۲۱۶ ۸۸۲۱ (۰۲۱)

چسب لمینیت

TC-195

استایرن اکریلیک

pH:  6-8

Solid Content (±1%):  45

Viscosity (cP):  400-800

MFFT (°C):  0

کاربرد:  چسب بسته بندی, چسب لمینیت

جدید
TC-130

اکریلیک خالص

pH:  4-5

Solid Content (±1%):  50

Viscosity (cP):  500-1500

MFFT (°C):  <1

بعضی از محصولات این دسته
مجموع محصولات (2 )
انتشار سیماب رزین در صفحات اجتماعی
شماره تماس: ۱۸-۱۲۱۶ ۸۸۲۱ (۰۲۱)