• شماره تماس: ۱۸-۱۲۱۶ ۸۸۲۱ (۰۲۱)

Uncategorized

Simacryl J-90

استایرن اکریلیک

pH:  6-7

Solid Content (±1%):  45

Viscosity (cP):  100-200

کاربرد:  چاپ فلکسو

NF-3

اکریلیک خالص

pH:  2-3

MFFT (°C):  δ

Solid Content (±1%):  15

Viscosity (cP):  5000-10000

بعضی از محصولات این دسته
مجموع محصولات (3 )
انتشار سیماب رزین در صفحات اجتماعی
انتشار سیماب رزین در صفحات اجتماعی

ارتباط با کارشناسان شرکت سیماب رزین

شماره تماس: ۱۸-۱۲۱۶ ۸۸۲۱ (۰۲۱)