رزین اکریلیک، اکریلیک پایه آب، سیماب رزین، اندازه ذرات، حداقل دمای تشکیل فیلم، لاتکس ها، کلوئید های پلیمری، مدل های نظری، لاتکس های اکریلیک مونودیسپرس، لاتکس های کوپلیمری اکریلیکی منو دیسپرس

اندازه‌ی ذرّات و ارتباط آن با حداقل دمای تشکیل فیلم در لاتکس‌ها (بخش سوم)<span class="rmp-archive-results-widget rmp-archive-results-widget--not-rated"><i class=" rmp-icon rmp-icon--ratings rmp-icon--star "></i><i class=" rmp-icon rmp-icon--ratings rmp-icon--star "></i><i class=" rmp-icon rmp-icon--ratings rmp-icon--star "></i><i class=" rmp-icon rmp-icon--ratings rmp-icon--star "></i><i class=" rmp-icon rmp-icon--ratings rmp-icon--star "></i> <span>0 (0)</span></span>

اندازه‌ی ذرّات و ارتباط آن با حداقل دمای تشکیل فیلم در لاتکس‌ها (بخش سوم) 0 (0)

۹ شهریور ۱۳۹۸
بدون دیدگاه

اندازه‌های گوناگون پلیمرهای دانه‌ای و تفاوت نسبت مونومر به‌دانه به‌منظور دستیابی به‌اندازه‌ی ذرّات مطلوب به‌کار گرفته شد (جدول (3)). 3-3-مشخّصه‌یابی امولسیون سنجش اندازه‌ی ذرّات با استفاده از آزمون میکروسکوپ الکترونی انتقالی (TEM) تعیین شد.   4-3-وزن‌های مولکولی وزن‌های مولکولی با استفاده از کروماتوگرافی ژل‌تراوایی ...

اطلاعات تماس


ساعات کاری


شنبه
8:00 تا 17:00
یک شنبه
8:00 تا 17:00
دو شنبه
8:00 تا 17:00
سه شنبه
8:00 تا 17:00
چهار شنبه
8:00 تا 16:00
پنج شنبه
تعطیل
جمعه
تعطیل