• شماره تماس: ۱۸-۱۲۱۶ ۸۸۲۱ (۰۲۱)

الیاف بی بافت – Non woven

کاربردهای رزین های اکریلیک پایه آبی الیاف بی بافت – Non woven بعضی از پارچه ها دارای بافت نیستند و […]

انتشار سیماب رزین در صفحات اجتماعی
شماره تماس: ۱۸-۱۲۱۶ ۸۸۲۱ (۰۲۱)