پایداری کلوئیدی، سرعت پلیمریزاسیون، لاتکس

سامانه‌های ترکیبی عامل‌های فعال‌سطح یونی و غیریونی و تأثیر آن بر فرآیند هسته‌گذاری(2)

سامانه‌های ترکیبی عامل‌های فعال‌سطح یونی و غیریونی و تأثیر آن بر فرآیند هسته‌گذاری(2)

۲۰ مرداد ۱۴۰۲
بدون دیدگاه

2-ترکیبی از سامانه‌های عامل فعال‌سطح یونی و غیریونی چن و همکارانش صحت کلی نظریه‌ی اسمیت‑اوارت را برای پلیمریزاسیون امولسیونی استایرن پایدارشده با ترکیبی از عامل‌های فعال‌سطح یونی و غیریونی سدیم‌دودسیل‌سولفات و NP‑40 بررسی نمودند. غلظت‌های مایسل بحرانی برای سامانه‌های عامل فعال‌سطح حاوی ترکیب‌های گوناگون در ...

اطلاعات تماس


ساعات کاری


شنبه
8:00 تا 17:00
یک شنبه
8:00 تا 17:00
دو شنبه
8:00 تا 17:00
سه شنبه
8:00 تا 17:00
چهار شنبه
8:00 تا 16:00
پنج شنبه
تعطیل
جمعه
تعطیل