پلیمریزاسیون اکریلیکی، اکریلیک پایه آب

سازوکارها و سینتیک‌های پلیمریزاسیون امولسیونی (بخش سوم)

سازوکارها و سینتیک‌های پلیمریزاسیون امولسیونی (بخش سوم)

۲۰ خرداد ۱۳۹۹
بدون دیدگاه

لازم به‌ذکر است که برخی از سازوکارهای غیر از هسته‌سازی مایسلی نیز درهنگامی‌که غلظت عامل فعال‌سطحی پایین‌تر از CMC باشد، باید در فرآیند تشکیل ذره‌ها مسئول باشند. همان‌طور که به‌صورت شماتیک در شکل (3) نشان داده شده است، پریست (Priest) [50]، رو (Roe) [51] و ...

اطلاعات تماس


ساعات کاری


شنبه
8:00 تا 17:00
یک شنبه
8:00 تا 17:00
دو شنبه
8:00 تا 17:00
سه شنبه
8:00 تا 17:00
چهار شنبه
8:00 تا 16:00
پنج شنبه
تعطیل
جمعه
تعطیل