سیماب رزین، تولید کننده اکریلیک پایه آب

محصولات با کاربری خاص

محصولات با کاربری خاص
گروه محصولات ویژه ی سیماب رزین، جهت کاربردهای خاص در صنایع گوناگون مانند: مواد شوینده، ساخت قدک کفش، ساختمان، بسته بندی کنسرو و قوطی و ... تولید و استفاده می گردند.

S-60

اکریلیک خالص

pH:  2-3

MFFT (°C):  0>

Tg(°C):  -25

Solid (% ±1):  44

NS-220

استایرن اکریلیک

pH:  7-8

MFFT (°C):  +7

Tg(°C): 

Solid (% ±1):  50

NC-1017

وینیل اکریلیک

pH:  4-6

MFFT (°C):  -5

Tg(°C):  -17

Solid (% ±1):  40

NC-034

وینیل اکریلیک

pH:  4-6

MFFT (°C):  -5

Tg(°C):  -7

Solid (% ±1):  34

NC-017

وینیل اکریلیک

pH:  4-6

MFFT (°C):  0>

Tg(°C):  -17

Solid (% ±1):  45

B-11

اکریلیک خالص

pH:  8-10

MFFT (°C):  +9

Tg(°C):  +16

Solid (% ±1):  45

P-145

اکریلیک خالص

pH:  2-3

MFFT (°C):  0>

Tg(°C):  +5

Solid (% ±1):  53

PS-2

استایرن اکریلیک

pH:  8-9

MFFT (°C):  δ

Tg(°C):  +120

Solid (% ±1):  50

R-7225

استایرن اکریلیک

pH:  8-9

MFFT (°C):  >20

Tg(°C):  +18

Solid (% ±1):  50

بعضی از محصولات این دسته
مجموع محصولات (21 )