سیماب رزین، تولید کننده اکریلیک پایه آب

شماره تماس:

(۰۲۱) ۸۸۲۱ ۱۲۱۶-۱۸

پست الکترونیکی:

info[at]simabresin[dot]com

نساجی

نساجی
این گروه محصولات شرکت سیماب رزین، تامین کننده ی نیازهای گسترده در صنعت نساجی می باشند. برخی از کاربردهای این محصولات عبارتند از: منسوجات نبافته (بی بافت)، چاپ و رنگرزی، تکمیل پارچه، لایه گذاری، آهار، فلوک، ضد آتش کردن و ... .

NC-245

وینیل اکریلیک

pH:  4-6

MFFT (°C):  0<

Tg(°C):  -2

Solid (% ±1):  45

NA-606

اکریلیک خالص

pH:  2-3

MFFT (°C):  +18

Tg(°C):  +33

Solid (% ±1):  22

U-96

استایرن اکریلیک

pH:  3-2

MFFT (°C):  0>

Tg(°C):  -14

Solid (% ±1):  40

NS-220

استایرن اکریلیک

pH:  7-8

MFFT (°C):  +7

Tg(°C): 

Solid (% ±1):  50

NS-87

استایرن اکریلیک

pH:  8-10

MFFT (°C):  +8

Tg(°C):  +14

Solid (% ±1):  50

NA-138

استایرن اکریلیک

pH:  6-9

MFFT (°C):  δ

Tg(°C):  +24

Solid (% ±1):  50

MT

وینیل اکریلیک

pH:  6-7

MFFT (°C):  0>

Tg(°C):  -7

Solid (% ±1):  40

T-34

وینیل اکریلیک

pH:  6-7

MFFT (°C):  0

Tg(°C):  -7

Solid (% ±1):  34

VCR-4

وینیل اکریلیک

pH:  5-7

MFFT (°C):  +20

Tg(°C):  +35

Solid (% ±1):  45

بعضی از محصولات این دسته
مجموع محصولات (28 )