سیماب رزین، تولید کننده اکریلیک پایه آب

رزین های صنعت چسب فشار حساس

رزین های صنعت چسب فشار حساس
رزین های متنوع تولیدی شرکت سیماب رزین، با قدرت چسبندگی متفاوت، تامین کننده ی نیاز بسیاری از صنایع مانند: خودروسازی، تولید نوار چسب، کاغذ و برچسب، بسته بندی، عایق و درزگیر، لایه گذاری و ... می باشد.

TC-120

اکریلیک خالص

pH:  6-8

Tg(°C):  -35

Solid (% ±1):  52

BrookField Viscosity (cp):  800-1500

جدید
TC-284

وینیل اکریلیک

pH:  3-4

MFFT (°C):  <1

Tg(°C):  -37

Solid (% ±1):  50

TC-283C

وینیل اکریلیک

pH:  8-9

MFFT (°C):  <1

Tg(°C):  -37

Solid (% ±1):  50

TC-107

اکریلیک خالص

pH:  8-10

MFFT (°C):  <1

Tg(°C):  -45

Solid (% ±1):  54

جدید
TC-283B

وینیل اکریلیک

pH:  8-9

MFFT (°C):  <1

Tg(°C):  -37

Solid (% ±1):  50

TC-283

وینیل اکریلیک

pH:  3-4

MFFT (°C):  <1

Tg(°C):  -37

Solid (% ±1):  49

TC-131

وینیل اکریلیک

pH:  4-6

MFFT (°C):  <1

Tg(°C):  -32

Solid (% ±1):  50

TC-112H

وینیل اکریلیک

pH:  8-10

MFFT (°C):  <1

Tg(°C):  -40

Solid (% ±1):  49

TC-112

وینیل اکریلیک

pH:  8-10

MFFT (°C):  <1

Tg(°C):  -40

Solid (% ±1):  49

بعضی از محصولات این دسته
مجموع محصولات (17 )