سیماب رزین، تولید کننده اکریلیک پایه آب

شماره تماس:

(۰۲۱) ۸۸۲۱ ۱۲۱۶-۱۸

پست الکترونیکی:

info[at]simabresin[dot]com

چسب

چسب
رزین های متنوع تولیدی شرکت سیماب رزین، با قدرت چسبندگی متفاوت، تامین کننده ی نیاز بسیاری از صنایع مانند: خودروسازی، تولید نوار چسب، کاغذ و برچسب، بسته بندی، عایق و درزگیر، لایه گذاری و ... می باشد.

TC-120

اکریلیک خالص

pH:  6-8

MFFT (°C):  0>

Tg(°C):  -35

Solid (% ±1):  52

TC-284

وینیل اکریلیک

pH:  3-4

MFFT (°C):  <1

Tg(°C):  -37

Solid (% ±1):  50

TC-283C

وینیل اکریلیک

pH:  8-9

MFFT (°C):  <1

Tg(°C):  -37

Solid (% ±1):  50

TC-107

اکریلیک خالص

pH:  8-10

MFFT (°C):  <1

Tg(°C):  -45

Solid (% ±1):  54

TC-283B

وینیل اکریلیک

pH:  8-9

MFFT (°C):  <1

Tg(°C):  -37

Solid (% ±1):  50

TC-283

وینیل اکریلیک

pH:  3-4

MFFT (°C):  <1

Tg(°C):  -37

Solid (% ±1):  49

TC-131

وینیل اکریلیک

pH:  4-6

MFFT (°C):  <1

Tg(°C):  -32

Solid (% ±1):  50

TC-112H

وینیل اکریلیک

pH:  8-10

MFFT (°C):  <1

Tg(°C):  -40

Solid (% ±1):  49

TC-112

وینیل اکریلیک

pH:  8-10

MFFT (°C):  <1

Tg(°C):  -40

Solid (% ±1):  49

بعضی از محصولات این دسته
مجموع محصولات (17 )