ایمیل‌های سیماب رزین

فروش و بازاریابی

نام
سمت
ایمیل
خانم مهندس رجایی
مدیر فروش
s.rajaie@simabresin.com
خانم مهندس کریمی
مهندس فروش صنایع رنگ و ساختمان، کاشی سرامیک و شوینده
N.karimi@simabresin.com
خانم مهندس کرمی
مهندس فروش صنایع نساجی و منسوجات نبافته، چاپ پارچه، مایع آب بندی قوطی
Sh.Karami@simabresin.com
آقای مهندس بیژنی
مهندس فروش صنایع چسب، پلی یورتان، کاغذ و آمایش آب
m.bijani@simabresin.com
آقای مهندس جعفری
مهندس فروش صنعت چرم
a.jafari@simabresin.com

صادرات و بازاریابی

نام
سمت
ایمیل
خانم مهندس اربابیان
مدیر صادرات و بازاریابی
b.arbabian@simabresin.com
خانم مهندس یزدانی
مهندس فروش صادراتی و بازاریابی
f.yazdani@simabresin.com

تجارت و بازرگانی

نام
سمت
ایمیل
آقای مهندس امیر محمدی
مدیر تجارت و بازرگانی
a.mohammadi@simabresin.com