بسته بندی محصولات رزین

انواع بسته‌بندی محصولات سیماب رزین

بسته‌بندی محصولات کاملا استاندارد بوده و نوع بسته‌بندی طبق درخواست و نیاز مشتریان تعیین می‌شود.

 بسته بندی محصولات استاندارد ما به شرح زیر می‌باشد:

1 کیلوگرم نمونه برای تست آزمایشگاهی

18 کیلوگرم گالن پلاستیکی

50 کیلوگرم بشکه پلاستیکی

100 کیلوگرم بشکه پلاستیکی

200 کیلوگرم بشکه فلزی

بالک 1 تنی