سیماب رزین

بسته بندی محصولات رزین

انواع بسته‌بندی محصولات

بسته‌بندی محصولات کاملا استاندارد بوده و نوع بسته‌بندی طبق درخواست و نیاز مشتریان تعیین می‌شود. بسته بندی محصولات استاندارد ما به شرح زیر می‌باشد:

نوع
ظرفیت
تصویر
نمونه آزمایشگاهی / گالن پلاستیکی / بشکه پلاستیکی
1 / 18 / 50 کیلوگرم
sample 1 kg
بشکه پلاستیکی
100 کیلوگرم
plastic drum 100 kg
بشکه فلزی
200 کیلوگرم
steel drum 200 kg
بالک
1 تن
bulk 1 ton