سیماب رزین

منعقدکننده

منعقدکننده

منعقد کننده‌ها و لخته سازها موادی هستند که در فرآیند تصفیه آب برای جداسازی ذرات جامد موجود در آب استفاده می‌شوند. ذرات موجود در آب دارای بار سطحی هستند، به فرآیند خنثی سازی بار سطحی و اتصال ذرات، انعقاد (coagulation) گفته می‌شود. فلوکولاسیون (flocculation) یا لخته سازی در ادامه فرآیند انعقاد انجام می‌شود. از اصلی‌ترین منعقد کننده ها، پلی الکترولیت‌های پلیمری (پلیمرهای دارای بار سطحی) هستند که شامل پلی‌آکریل‌آمید ها، پلی‌آکریلیک اسیدها، اسید های سولفونیک پلی‌استایرن و مشتقات آن‌ ها می‌شوند. این منعقد کننده‌ها، پلیمرهای حلال در آب و خطی هستند، وزن مولکولی و چگالی بار بالایی دارند.