سیماب رزین

افزودنی و غلظت دهنده‌ها

افزودنی و غلظت دهنده‌ها

محصولات تولیدی این گروه عمدتا در کلیه صنایع چسب، رنگ، مواد شوینده، نساجی، کاشی و سرامیک و غیری به منظور عامل دیسپرس کننده و تنظیم کننده رئولوژی مورد استفاده قرار می گیرد.