سیماب رزین

فوق روان ساز بتن

فوق روان ساز بتن

فوق روان ساز بتن بر پایه پلی کربوکسیلات اتر، کاهنده قوی آب و نگهدارنده خوب اسلامپ می باشد. فوق‌روان‌کننده‌ها با عنوان کاهنده‌ی قوی آب، ترکیبات شیمیایی پلیمری هستند که با هدف توزیع یکنواخت ذرات معلق بتن بکار برده می‌شوند. این پلیمرها به‌عنوان دیسپرسانت از جدایش اجزای بتن (خرده‌سنگ‌های شکسته، شن‌های درشت و ماسه‌های ریز) جلوگیری می‌کنند و خصوصیات جریان‌پذیری آن را بهبود می‌بخشند.