سیماب رزین

محصولات با کاربری خاص

محصولات با کاربری خاص

گروه محصولات ویژه ی سیماب رزین، جهت کاربردهای خاص در صنایع گوناگون مانند: مواد شوینده، ساخت قدک کفش، ساختمان، بسته بندی کنسرو و قوطی و ... تولید و استفاده می گردند.
محصولات با کاربری خاص