• شماره تماس: ۱۸-۱۲۱۶ ۸۸۲۱ (۰۲۱)

درزگیر

TC-130

اکریلیک خالص

pH:  4-5

Solid Content (±1%):  50

Viscosity (cP):  500-1500

MFFT (°C):  <1

بعضی از محصولات این دسته
مجموع محصولات (1 )
انتشار سیماب رزین در صفحات اجتماعی
انتشار سیماب رزین در صفحات اجتماعی

درخواست مشاوره

ارتباط با کارشناسان شرکت سیماب رزین

شماره تماس: ۱۸-۱۲۱۶ ۸۸۲۱ (۰۲۱)