سیماب رزین

رزین های صنعت کاغذ

رزین های صنعت کاغذ

در صنعت کاغذ محصولات شرکت سیماب رزین، در مراحل تولید و تکمیل انواع کاغذ، تولید کاغذ کاربن لس، کاغذ دیواری، آهار لووردراپه و همچنین تولید پدهای سلولزی به کار برده می شوند. ویژگی های این دسته از رزین های سیماب رزین، براقیت بالا، فیلم  شفاف ، ثبات شستشویی مورد قبول ، مقاوم در برابر دما و فیلرخوری مناسب می باشد.

از برخی از این رزین ها می توان در صنعت کاغذ به عنوان بایندر در خمیر کاغذ و یا پوشش برای بالا بردن مقاومت آبی و براقیت کاغذ، پوشش نهایی قابل شستشو برروی کاغذ دیواری و محصولات سلولزی استفاده کرد.

رزین های صنعت کاغذ