سیماب رزین

پوشش کاغذ

پوشش کاغذ

به منظور بالا بردن برخی خواص کاغذها از پوشش دادن کاغذ با رزین‌های آکریلیک پایه آب می‌توان استفاده کرد. با توجه به خاصیت مورد نظر، امکان بالا بردن براقیت، مقاومت آبی کاغذ و سختی کاغذ وجود دارد.