سیماب رزین

کاغذ کاربن لس

کاغذ کاربن لس

کاغذهای کاربن‌لس یا خود کپی به کاغذهایی اطلاق می‌گردد که معمولا برای استفاده در فاکتورها و دفترچه‌های بیمه و غیره استفاده می‌شوند و بدون این که کاربنی در آن‌ها وجود داشته باشد، امکان کپی شدن متن روی کاغذ زیرین وجود دارد. استفاده از کاربن موجب ناخوانا شدن متن در قسمت‌هایی از کپی و کثیف شدن سطح کاغذ بود. در حالیکه در این کاغذها بدو استفاده از کپی متن کاملا خوانا و تمیز کپی می‌شود.