• شماره تماس: ۱۸-۱۲۱۶ ۸۸۲۱ (۰۲۱)

رزین های صنعت نساجی

رزین های صنعت نساجی
این گروه محصولات شرکت سیماب رزین، تامین کننده ی نیازهای گسترده در صنعت نساجی می باشند. برخی از کاربردهای این محصولات عبارتند از: منسوجات نبافته (بی بافت)، چاپ و رنگرزی، تکمیل پارچه، لایه گذاری، آهار، فلوک، ضد آتش کردن و ... .

U-906

pH:  2-3

Solid Content (±1%):  34

Viscosity (cP):  ≤100

MFFT (°C):  0>

VC-128H

pH:  4-6

Solid Content (±1%):  45

Viscosity (cP):  <500

MFFT (°C):  +30

T-36

pH:  4-6

Solid Content (±1%):  34

Viscosity (cP):  <50

MFFT (°C):  0

کاربرد:  چاپ پیگمنت

NC-245

pH:  4-6

Solid Content (±1%):  45

Viscosity (cP):  ≤1500

MFFT (°C):  0<

NA-606

pH:  2-3

Solid Content (±1%):  21

Viscosity (cP):  ≤50

MFFT (°C):  +18

U-96

pH:  2-3

Solid Content (±1%):  40

Viscosity (cP):  20-100

MFFT (°C):  0>

NS-220

pH:  7-8

Solid Content (±1%):  50

Viscosity (cP):  400-700

MFFT (°C):  +7

NS-87

pH:  8-10

Solid Content (±1%):  50

Viscosity (cP):  ≤500

MFFT (°C):  +8

NA-138

pH:  6-8

Solid Content (±1%):  50

Viscosity (cP):  ≤100

MFFT (°C):  δ

بعضی از محصولات این دسته
مجموع محصولات (31 )
انتشار سیماب رزین در صفحات اجتماعی
شماره تماس: ۱۸-۱۲۱۶ ۸۸۲۱ (۰۲۱)