سیماب رزین

قدک کفش

قدک کفش

قدک محصولی است که برای محکم و ایستاده نگه داشتن کیف بین آستری و چرم قرار میگیرد. این محصول علاوه بر صنایع کیف در موارد دیگری مثل کفش نیز کاربرد دارد.