• شماره تماس: ۱۸-۱۲۱۶ ۸۸۲۱ (۰۲۱)

چسب سرد بند

TC-345

استایرن اکریلیک

pH:  7-8

Solid Content (±1%):  45

Viscosity (cP):  500

MFFT (°C):  <1

کاربرد:  چسب سرد بند

بعضی از محصولات این دسته
مجموع محصولات (1 )
انتشار سیماب رزین در صفحات اجتماعی
انتشار سیماب رزین در صفحات اجتماعی

ارتباط با کارشناسان شرکت سیماب رزین

شماره تماس: ۱۸-۱۲۱۶ ۸۸۲۱ (۰۲۱)