سیماب رزین

چسب لمینیت

چسب لمینیت

چسبهای سیماب رزین با ایجاد توازن در براقیت، چسبندگی اولیه، استحکام چسبندگی و الاستیسیته پاسخگوی نیازهای صنعت لمینیت کشور هستند.
چسب لمینیت