• شماره تماس: ۱۸-۱۲۱۶ ۸۸۲۱ (۰۲۱)

چسب روکش محافظ

چسب روکش محافظ
چسبهای فشار حساس موجود در این گروه از محصولات، قادرند با نگهداشتن فیلم در محل قطعات(شیشه، پی وی سی و پنل های آلومینیومی) از آنها محافظت کنند. ضمن اینکه پس از برداشتن فیلم از محل، هیچ گونه اثری از چسب بر قطعات باقی نمیماند.

TC-432

اکریلیک خالص

pH:  1-3

Solid Content (±1%):  51

Viscosity (cP):  <400

MFFT (°C):  0>

کاربرد:  چسب روکش محافظ

TC-104

وینیل اکریلیک

pH:  2-3

MFFT (°C):  <1

Solid Content (±1%):  48

Viscosity (cP):  ≤1000

بعضی از محصولات این دسته
مجموع محصولات (2 )
انتشار سیماب رزین در صفحات اجتماعی
شماره تماس: ۱۸-۱۲۱۶ ۸۸۲۱ (۰۲۱)