• فارسی
  • English
با سیماب رزین رویاهاتو کاشی کن !

Tile your dreams !
روانساز های کاشی و سرامیک سیماب رزین با بهبود رئولوژی در صنایع کاشی و سرامیک باعث افزایش قابل توجه پایداری مکانیکی می شوند .
و
چسب های کاشی سیماکریل با چسبندگی اولیه عالی ، مقاوت آبی و قلیایی مناسب و فیلر خوری مناسب همواره موجب رضایت مشتریان گرانقدر سیماب رزین بوده اند.

———————————————————————–
Tile your dreams!
Tile and Ceramic dispersants of Simab Resin improve mechanical and rheology of resin in water treatment, tile and ceramic industries.
contact us for export inquiries.
plus
Tile adhesive of Simab Resin is reputed because of :
excellent cohesion, adhesion and shear strength,
good fller acceptance with suitable water resistance.
#water #mechanical

مشاوره تخصصی این محصول :
982188211216-9+
Info@Simabresin.com

 

اطلاعات تماس


ساعات کاری


شنبه
8:00 تا 17:00
یک شنبه
8:00 تا 17:00
دو شنبه
8:00 تا 17:00
سه شنبه
8:00 تا 17:00
چهار شنبه
8:00 تا 16:00
پنج شنبه
تعطیل
جمعه
تعطیل