سیماب رزین
صحبت های جناب آقای دکتر خراسانی استاد گرانقدر دانشکده مهندسی پلیمر دانشگاه صنعتی امیر_کبیر و همراه همیشگی سیماب رزین

صحبت های جناب آقای دکتر خراسانی استاد گرانقدر دانشکده مهندسی پلیمر دانشگاه صنعتی امیر_کبیر و همراه همیشگی سیماب رزین

5/5 - (1 امتیاز)