سیماب رزین
رزین های زیست محیطی

رزین های زیست محیطی

رزین های زیست محیطی

رزین های زیست محیطی در حال افزایش هستند

مقررات اخیر جهانی و تغییر انتظارات مصرف کنندگان اهمیت گذر از محصولات بر پایه کربن و حرکت به سمت محصولات زیست محیطی را افزایش داده است. این وظیفه تولید کنندگان است که در همه سطوح فناوری و تولید به داشتن کسب و کار سبز اهمیت بدهند. ما قویاً معتقدیم که رفع نیازهای امروز باید بدون به خطر انداختن نیازهای نسل‌های آینده انجام شود.
معنای اصطلاح “دوستانه با محیط زیست” در زمینه پوشش ها و در نتیجه رزین ها در طول سال ها تکامل یافته است. در ابتدا، هدف پیشگیری یا کاهش آلودگی بود.
این به معنای کاهش حلال ها در فرمولاسیون و همچنین تولید پوشش های با درصد جامد بالا، پوشش های بر پایه آب و 100٪ غیر فرار مانند پوشش های پودری بود. در حالی امروزه درهر مرحله از تولید تا پایان عمر مورد توجه قرار می گیرد ( از تولید مواد اولیه تا فرمولاسیون ، کاربرد و استفاده. )

#رزین #تولید #اکریلیک #ایران # Resin #environment #sustainable

 

بخوانید: پوشش های پاک ، رنگارنگ و حافظ محیط زیست

به این مقاله امتیاز بدهید!