سیماب رزین
الیاف بی بافت

الیاف بی بافت

کاربردهای رزین های اکریلیک پایه آبی
الیاف بی بافت – Non woven
بعضی از پارچه ها دارای بافت نیستند و فیلامنت های الیاف بصورت رندوم در کنار هم قرار گرفته اند. به
منظور استحکام بخشی و حفظ ثبات ابعادی، به روی چنین پارچه هایی، رزین اعمال می شود.
پارچه از درون یک حمام رقیق شده ی رزین عبور میکند و در لای دو سیلندر مقادیر اضافی رزین به حمام
برگشته و مقدار برداشت تنظیم می شود.سپس پارچه ازدرون یک تونل گرمایی عبور کرده تا خشک شود.
بسته به ماهیت رزین واکنش های شبکه شدن ممکن است انجام شود. میزان سختی مورد نظر نیز به ‎Tg‏ رزین
وابسته می باشد.
مصرف چنین پارچه هایی در انواع لایی برای مثلا یقه، پرده های لوردراپه و ۔.. می باشد.

 

بخوانید: چسب فشار حساس چیست ؟

به این مقاله امتیاز بدهید!