سیماب رزین

پوشش و رنگ داخل و خارج ساختمان

پوشش و رنگ داخل و خارج ساختمان

در فرمولاسیون رنگ های داخل و خارج میتوان از این دسته محصولات استفاده کرد. سازگاری خوب با پیگمنت ها و فیلر خوری خوب این محصولات این امکان را میدهد که در فرمولاسیون انواع رنگ های داخل و خارج نما استفاده شود. مقاومت آبی، ثبات شستشویی بالا و قلم خوری خوب نیز از دیگر ویژگی های این محصولات می باشد.