• شماره تماس: ۱۸-۱۲۱۶ ۸۸۲۱ (۰۲۱)

مرکب چاپ

D-420

pH:  7-9

Solid Content (±1%):  40

Viscosity (cP):  500-1000

M.W:  20000-30000

D-419

pH:  7-9

Solid Content (±1%):  40

Viscosity (cP):  1500-5000

M.W:  500000

کاربرد:  دیسپرس‌کننده‌ی چاپ

MT

pH:  6-7

Solid Content (±1%):  40

Viscosity (cP):  ≤100

MFFT (°C):  0>

NA-66

pH:  2-3

Solid Content (±1%):  45

Viscosity (cP):  ≤300

MFFT (°C):  +18

بعضی از محصولات این دسته
مجموع محصولات (4 )
انتشار سیماب رزین در صفحات اجتماعی
شماره تماس: ۱۸-۱۲۱۶ ۸۸۲۱ (۰۲۱)