فیلم تشکیل شده توسط سیماکریل® MT فیلمی نرم، شفاف و بی رنگ بوده ضمن اینکه طی زمان تغییر رنگ نمی‌دهد ثبات شستشویی و سایشی مناسب و عدم چسبندگی به شابلون از ویژگی‌های بارز سیماکریل MT محسوب می‌شود.

کاربرد
چاپ پیگمنت
مرکب چاپ
صنعت هدف
صنعت چاپ
نساجی

مشخصات

کاربرد

نگه داری

مزایا

pH
Solid Content (±1%)
Viscosity (cP)
MFFT (°C)
Type of Polymer
Film Character
Emulsifying System
Density (Wet Polymer, g/cm3)
ترکیب
6-7
40
≤100
0>
SC
S
N
1.050
وینیل اکریلیک