• شماره تماس: ۱۸-۱۲۱۶ ۸۸۲۱ (۰۲۱)

چسب بسته بندی

چسب بسته بندی
چسبهای فشار حساس مورد استفاده در صنعت بسته بندی، دارای فیلمی شفاف و خواص چسبندگی قابل قبول هستند. این محصولات به علت سرعت خشک شدن مناسب در فرآیندهای با سرعت بالا مورد استفاده قرار می گیرند.

TC-195

استایرن اکریلیک

pH:  6-8

Solid Content (±1%):  45

Viscosity (cP):  400-800

MFFT (°C):  0

کاربرد:  چسب بسته بندی, چسب لمینیت

جدید
TC-106

اکریلیک خالص

pH:  6.5-7.5

Solid Content (±1%):  50

Viscosity (cP):  ≤100

MFFT (°C):  <1

کاربرد:  چسب بسته بندی

جدید
TC-1070

اکریلیک خالص

pH:  8-10

Solid Content (±1%):  54

Viscosity (cP):  100-500

MFFT (°C):  <1

کاربرد:  چسب بسته بندی شفاف

TC-107

اکریلیک خالص

pH:  8-10

Solid Content (±1%):  54

Viscosity (cP):  100-500

MFFT (°C):  <1

کاربرد:  چسب بسته بندی

TC-108

اکریلیک خالص

pH:  8-10

Solid Content (±1%):  54

Viscosity (cP):  20-100

MFFT (°C):  <1

بعضی از محصولات این دسته
مجموع محصولات (5 )
انتشار سیماب رزین در صفحات اجتماعی
شماره تماس: ۱۸-۱۲۱۶ ۸۸۲۱ (۰۲۱)