سیماکریل CNN  بر پایه امولسیون اکریلیک حاوی پرکننده های خاص و افزودنی های دیگر جهت تکمیل چرم می باشد. بعد از ترکیب با رزین های دیگر پرکنندگی بیشتری در سطح چرم ایجاد می کند. این رزین برای ایمپریگنیشن اشپالت استفاده شده که رخ اشپالت را پر می کند و از سفت شدن جنس جلوگیری می کند.

کاربرد
تکمیل چرم
صنعت هدف
صنعت چرم

مشخصات

کاربرد

نگه داری

مزایا

pH
Solid Content (±1%)
Viscosity (cP)
MFFT (°C)
Type of Polymer
Film Character
Emulsifying System
Density (Wet Polymer, g/cm3)
ترکیب
8-10
27
≤1000
NC
S
A
1.080
اکریلیک خالص