DM-40

سیماکریل  DM-40 محصولی با ویسکوزیته ی پایین است که به طور عمده در صنعت مواد شوینده مورد استفاده قرار می‌گیرد. با تولید و به کارگیری این ماده در کنار زئولیت نیاز به فسفات ها به عنوان دیسپرس‌کننده‌ی معدنی که خطرات زیست محیطی به همراه داشت کاهش یافت.

*این محصول دارای پروانه بهداشتی ساخت از سازمان غذا و دارو می باشد.*

کاربرد
شوینده‌ی پودری
صنعت هدف
دیسپرس کننده

مشخصات

کاربرد

نگه داری

مزایا

pH
Solid Content (±1%)
Viscosity (cP)
M.W
Neutralizing Salt
Emulsifying System
Density (Wet Polymer, g/cm3)
ترکیب
6.5-7.5
40
1500-2500
65000-75000
S
A
1.300
کوپلیمرهای اکریلیک