سیماکریل ON یک بیندر اکریلیک امولسیون با فیلم شفاف، بی رنگ و کمی چسبنده می باشد. عملیات تکمیل چرم با این بیندر دوام عالی دارد و با انواع تکنیک های ساده قابل اجرا می باشد. سیماکریل ON ورنی تیلر بوده و چاپ خوری خوبی دارد و چون براقیت خوبی از خود نشان می دهد عموما در رنگ آخر از آن استفاده می شود.

کاربرد
تکمیل چرم
صنعت هدف
صنعت چرم

مشخصات

کاربرد

نگه داری

مزایا

pH
Solid Content (±1%)
Viscosity (cP)
MFFT (°C)
Type of Polymer
Film Character
Emulsifying System
Density (Wet Polymer, g/cm3)
ترکیب
3-4
40
≤100
0>
SC
S
A
1.070
اکریلیک خالص