سيماكريل RW يك سينتن اكريليكي و نرم كننده جهت ضد آب كردن محصولات چرمي با قابليت بالا مي‏باشد.

اين محصول در دباغي مجدد چرم‏هاي كرومي براي محكم كردن بافت چرم در حين حفظ خواص فيزيكي خوب و زيردست نرم بدون افزايش وزن استفاده مي‏شود.

کاربرد
دباغی مجدد
صنعت هدف
صنعت چرم

مشخصات

کاربرد

نگه داری

مزایا

pH
Solid Content (±1%)
Viscosity (cP)
MFFT (°C)
Type of Polymer
Film Character
Emulsifying System
Density (Wet Polymer, g/cm3)
ترکیب
6.5-7.5
29-31
≤100
δ
δ
δ
A
1.200
اکریلیک خالص