TC-283

این رزین به منظور استفاده در فرمولاسیون چسب های فشار حساس و چسبندگی به زیرآیندهایی نظیر: پلی اولفین، فوم و ابر(دارای تخلخل کم و زیاد)، پارچه، پشت چسبدار کردن قطعات خودرویی و هوایی توصیه می شود.

میزان پیشنهادی ضدکف با توجه به میزان کف تولید شده توسط سیماکریل® TC-283C، 05/0 تا 2/0 می باشد.

کاربرد
پشت‌چسبدارکردن فوم
صنعت هدف
صنعت چسب

مشخصات

کاربرد

نگه داری

مزایا

Solid Content (±1%)
Viscosity (cP)
MFFT (°C)
Type of Polymer
Film Character
Emulsifying System
Density (Wet Polymer, g/cm3)
ترکیب
49
3000-5000
<1
NC
VS
A/N
1.035
وینیل اکریلیک