سیماب رزین
نقش امولسیفایر ها

نقش امولسیفایر ها

امولسیفایر ها نظیر مواد سطح فعال نقش اساسی در فرایند پلیمریزاسیون ایفا میکنند. مواد سطح فعال به دلیل داشتن ساختار آمفیفیلی(سرهای آبدوست و دمهای آبگریز)، میتوانند فعل و انفعالاتی بین سطوح مختلف ایجاد کنند. در فرآیند پلیمریزاسیون امولسیفایر ها مایسل تشکیل میدهند بدین صورت که دمهای آبگریز هسته ی این تجمعات را تشکیل میدهند تا مونومرهای آبگریز بتوانند درون مایسل قرار بگیرند و سرهای آبدوست با محیط آبی تماس داشته باشند. مواد سطح فعال به داخل محیط آبی نفوذ کرده و توسط دمهای آبگریز ذرات لاتکس جذب میشوند و بدین صورت باعث پایداری ذرات در محیط می‌شوند. در واقع آنها با ایجاد میکرو راکتورهایی که در آن واکنشهای پلیمریزاسیون انجام میشود میتوانند بر درصد تبدیل، توزیع اندازه ذرات، پایداری پلیمر و محصول نهایی اثر گذار باشند.

بنابر این بسیار حائز اهمیت است که بتوان پلیمر و دیسپرسیون را توسط عوامل زیر کنترل کرد و یا تحت تاثیر قرار داد:

انتخاب نوع مونومر: خواص پلیمر نظیر تنظیم دمای انتقال شیشه ای،  تنظیم حداقل دمای تشکیل فیلم

انتخاب مونومر و امولسیفایر: خواص نهایی امولسیون نظیر بیشینه درصد جامد، تنظیم ویسکوزیته ، کمترین میزان مونومر آزاد

به طور معمول دو نوع امولسیون آنیونی و غیر یونی در فرآیند پلیمریزاسیون مورد استفاده قرار میگیرد. به منظور دستیابی به خواص بهینه معمولا از مخلوطی از این دو امولسیفایر استفاده می شود.

نقش امولسیفایر آنیونی

مهمترین نقش امولسیفایر آنیونی در فرآیند پلیمریزاسیون پایدارسازی امولسیون و جلوگیری از تجمع ذرات در طی فرآیند است. این امولسیفایر همچنان قادر است بر اندازه ی ذرات و توزیع آن اثرگذار باشد. اندازه ی ذرات وابسته به کاربرد نهایی میتواند کمتر از 100 نانومتر یا بیشتر از 1000 نانومتر باشد. امولسیفایر های آنیونی رایج در فرآیند پلیمریزاسیون امولسیونی عبارتند از: سولفات استر، اولفین سولفونات، فسفات استر، سولفوسوکسینات

نقش امولسیفایر غیر یونی

امولسیفایر غیر یونی موجب بهبود خواص نهایی و پایداری الکترولیت می‌شود. این امولسیفایر همچنین باعث میشود که ویسکوزیته رزین وابسته به نیروی برشی نباشد و در دور همزن متفاوت ویسکوزیته خود را حفظ کند.استفاده از امولسیفایر غیر یونی باعث می‌شود که زمان انبارداری و طول عمر رزین تحت تاثیر قرار گیرد و در چرخه  گرمایش-سرمایش پایداری بهتری داشته باشد.

مترجم: شمیم روشن

 

بخوانید: غلظت دهنده های آکرلیکی

 

منبع:

providing application benefits along the value chain surfactants for the emulsion polymerization of Clariant company

5/5 - (1 امتیاز)