سیماب رزین
تکنولوژی فلوکینگ- بخش 2

تکنولوژی فلوکینگ- بخش 2

تکنولوژی فلوکینگ

طیف گسترده ای از ماشین آلات فلوک برای کاربردهای مختلف وجود دارد. صرف نظر از سطح اتوماسیون و نوع و شکل بسترها یا اشیاء ، فرایند تولید اساساً یکسان است:

1.آماده سازی بستر (در صورت لزوم)
2. اعمال چسب
3. فلوک کردن
4. نظافت اولیه (حذف پنوماتیک الیاف اضافی با مکش برای به حداقل رساندن فلوک های پرنده)
5. خشک شدن یا پخت چسب
6. تمیز کردن نهایی (حذف الیاف اضافی با مکش ، مسواک زدن و یا تکاندن)
اعمال مکانیکی روی سطوح صاف معمولاً با روش ضربه ای انجام می شود (شکل 1 را ببینید). این تکنیک شامل عبور یک بستر چسب دار روی یک سری غلطک های چند ضلعی است که به سرعت می چرخند تا سطح زیرین را ارتعاشی کند. از ارتعاش برای هدایت فیبر به داخل چسب استفاده می شود. الیاف با نیروی جاذبه از واحد فلوک به بستر تغذیه می شوند.
1
شکل 1 روش مکانیکی (ضربه ای) اعمال فلوک

روش مکانیکی بادی از جریان هوا برای رساندن الیاف به سطحی با روکش چسب استفاده می کند. این روش برای پوشش اشیاء سه بعدی مانند داخل جعبه های دستگیره خودرو و دستکش های لاتکس بسیار مناسب است.
روش الکترواستاتیک یک تکنیک مدرن است که از الکتریسیته ساکن برای جهت گیری الیاف و ارتقای هم راستایی آنها استفاده می کند. این تکنیک، فلوک بدست آمده با الیاف بلندتر را بهینه می کند. در روش رسوب دهی الکتریکی ، بستر چسب دار بین پتانسیل های یک میدان الکترواستاتیک ولتاژ بالا عبور می کند (شکل 2 را ببینید). برای باردار کردن فلوک از الکترود استفاده می شود. الیاف باردار با خطوط نیروی میدان الکتریکی همراستا می شوند. پتانسیل زمین توسط بستر و/یا اتصال زمینی دستگاه شکل می گیرد. بنابراین الیاف به جایی که قرار است چسبیده شوند جذب چسب می شوند. بیشتر الیافی که به سطح چسب دار چسبیده اند عمود بر آن هستند و یک توده متراکم را ایجاد می کنند. از آنجایی که طبیعت میدان این است که الیاف را عمود بر سطح قرار دهد، تقریباً هر جسم شکلی را می توان به هم متصل کرد. این تکنیک اغلب برای فلوک کردن اجسام استفاده می شود.

2
شکل 2 فلوک کردن به روش الکترو استاتیک

از روشهای بادی و الکترواستاتیک را می توان همزمان از طریق فلوک الکترواستاتیک پنوماتیک استفاده کرد. در این روش جریان هوایی حاوی الیاف از طریق یک نازل هدایت می شود. در خروجی نازل ، یک میدان الیاف باردار را مطابق خطوط میدان جهت می دهد. تکنیک الکترواستاتیک پنوماتیک امکان پوشش یکنواخت اشکال سه بعدی پیچیده را فراهم می کند.
تکنیک ضربه ای با قرار دادن فیبر عمیق در چسب ، چسبندگی عالی را تضمین می کند. رسوب الکتریکی چگالی فیبر بالا و جهت عمودی بیشتری را بدست می آورد. ترکیب هر دو روش پیوند و تراکم فیبر را به حداکثر می رساند.

ادامه دارد…

گردآورنده:مهندس محسن پنجه علی- شرکت سیماب رزین

منبع:
[1] STIG W. BOLGE, ” Flocking Technology”, THE AMERICAN FLOCK ASSOCIATION, 1991

 

بخوانید: تکنولوژی فلوکینگ- بخش 1

4.5/5 - (2 امتیاز)