سیماب رزین
نحوه ی اعمال چسب های فشار حساس و ارتباط آن با چسبندگی

نحوه ی اعمال چسب های فشار حساس و ارتباط آن با چسبندگی

چسب های فشار حساس

به هنگام اعمال چسب های فشار حساس بر زیرآیند، تمیز بودن و آماده سازی سطح زیرآیند حائز اهمیت است. علاوه بر آماده سازی سطح سه فاکتور اساسی فشار، زمان و دما بر استحکام چسبندگی چسبهای فشار حساس اثرگذارند. فشار معمولا باید توسط یک دستگاه و یا یک جسم خارجی به صورت مکانیکی به فیلم چسب وارد شود تا چسب بتواند به داخل میکروتخلخلهای سطح نفوذ کند. بحث زمان را میتوان به مدت زمان مورد نیاز به منظور تر کردن زیرآیند توسط چسب مرتبط دانست. استحکام چسبندگی با ترشوندگی سطح ارتباط مستقیم دارد. اگر به چسب فرصت کافی به منظور ترکردن سطح داده نشود و قبل از تر شدن کامل قطعه مورد استفاده قرار بگیرد چسب استحکام کافی نداشته و قطعه جدا می‌شود. دما از آن جهت اهمیت پیدا میکند که دمای بالا موجب کاهش ویسکوزیته و افزایس سرعت ترشوندگی می‌شود. این سه پارامتر باید به صورت همزمان بهینه شوند تا بهترین استحکام چسبندگی حاصل شود. اگر یکی از این سه پارامتر ضعیفتر باشند باید دو پارامتر دیگر قویتر شوند تا ضعف پارامتر اول جبران شود. به عنوان مثال درصورتی که دما بالا باشد باید فشار کمتر و زمان کوتاهتری جهت اعمال چسب در نظر گرفته شود و یا با افزایش فشار زمان کوتاهتری مورد نیاز است چرا که فشار به افزایش ترشوندگی سطح منجر میشود.به عنوان مثال یک مشتری شکایت خود را از جدا شدن نوار فوم اعلام کردند. پس از بررسیهای آزمایشگاهی مشخص شد که جدایشی در فوم های تولید شده در آزمایشگاه دیده نمیشود. بدین منظور جهت بررسی بیشتر بازدید از خط مشتری انجام شد نتایج بررسی نشان داد که اتصال فوم بصورت ناقص صورت گرفته است و فشار دستگاه کم و سرعت بالا بوده است. پس از تنظیم فشار و زمان اعمال مشکل اعلام شده توسط مشتری برطرف شد و چسبندگی مناسب حاصل گشت. بدین منظور جهت اتصال مستحکم قطعات میبایست به سه فاکتور فشار و دما و زمان به صورت همزمان توجه شود.

 

بخوانید: چسبندگی فلزی و مقاومت خوردگی در رزین های پایه آب استایرن اکریلیک که به‌طور مستقیم بر روی سطح فلزی اعمال می‌شوند- بخش 5

5/5 - (1 امتیاز)