سیماب رزین
چسبندگی فلزی و مقاومت خوردگی در رزین های پایه آب استایرن اکریلیک که به‌طور مستقیم بر روی سطح فلزی اعمال می‌شوند- بخش 5

چسبندگی فلزی و مقاومت خوردگی در رزین های پایه آب استایرن اکریلیک که به‌طور مستقیم بر روی سطح فلزی اعمال می‌شوند- بخش 5


چسبندگی فلزی و مقاومت خوردگی

4-2-نتایج و بحث

یک‌سری از نمودارها (شکل 9) به‌منظور بررسی ارتباط میان هرکدام از جفت‌های خواص زیر ایجاد شده‌اند: چسبندگی خشک/چسبندگی تر، چسبندگی خشک/مقاومت خوردگی، چسبندگی تر/مقاومت خوردگی، نفوذ و انتقال بخار آب/مقاومت خوردگی، سختی کونیگ/مقاومت خوردگی و امپدانس فرکانس پایین 24 ساعته/مقاومت خوردگی.

Fig. 09 (Persian)

شکل (9): ارتباط میان خواص فیزیکی: الف) چسبندگی پول-آف خشک/میانگین چسبندگی تر، ب) مقاومت خوردگی/چسبندگی پول‑آف خشک، پ) مقاومت خوردگی/میانگین چسبندگی تر، ت) خوردگی/نفوذ و انتقال بخار آب، ث) خوردگی/سختی کونیگ، ج) مقاومت خوردگی/امپدانس فرکانس پایین (01/0 هرتز، 24 ساعت غوطه‌وری)

چسبندگی‌های تر و خشک نسبتاً به‌یک‌دیگر ارتباط داده شدند و بخش کوچکی از داده‌های مربوط به‌چسبندگی تر با استفاده از مقاومت اولیه‌ی چسبندگی خشک توجیه شدند. چسبندگی‌های تر و خشک، هیچکدام ارتباط قابل‌توجهی با مقاومت خوردگی نداشتند. پیش از این مطالعه و بر مبنای مشاهده‌های تجربی، فرض بر آن بوده که یک ارتباط منفی میان مشخصه‌های چسبندگی و مقاومت خوردگی ظهور خواهد کرد. اما این‌گونه نیست. به‌طور مشابه، نفوذ و انتقال بخار آب و نیز سختی کونیگ، هیچکدام ارتباط قوی با مقاومت خوردگی ندارند. در مطالعه‌ی آینده، اطلاعات نفوذ و انتقال بخار آب با داده‌های جذب آب مایع و هرگونه ارتباط موجود بین آن‌ها با مقاومت خوردگی مورد مقایسه قرار خواهد گرفت. دو شکل فیزیکی آب که دو جنبه‌ی متفاوت از خواص سدکنندگی در برابر بخار آب را نشان می‌دهند، درهنگامی‌که انتقال آب مایع در ابتدا توسط فرآیند موئینگی انجام می‌گیرد، تحت تأثیر نفوذ توده قرار دارند.

مشاهده شده است که امپدانس با فرکانس پایین ارتباط بسیار قوی با مقاومت خوردگی (با استفاده از اکثریت داده‌های تجربی، 61/0=R2) دارد. تغییرات باقی‌مانده‌ی به‌وجودآمده در خواص فیلم هنوز قابل‌اندازه‌گیری هستند و همچنین می‌توانند با توجه به‌تناقض‌های بدست‌آمده در کیفیت فیلمِ پنل‌های گوناگون به‌صورت ذاتی باشند. ارتباط میان داده‌ها همچنین می‌توانند با استفاده از افزایش زمان درمعرض‌دهی آزمون طیف‌سنجی امپدانس الکتروشیمیایی به‌یک هفته تغییر کنند و یا بهبود یابند. با این حال، یک هفته یا 168 ساعت، یک دوره‌ی زمانی معناداری را به‌منظور مشاهده‌ی تفاوت‌ها در عملکرد خوردگی رزین‌های استایرن-اکریلیک فراهم خواهد نمود.

بر اساس این یافته‌ها، امپدانس فیلم بخش مهمی از مدل مقاومت خوردگی خواهد بود. با این حال، یک بخش قابل‌توجهی از داده‌های باقی‌مانده بدون توجیه خواهند ماند. برازش چگونگی تراوایی اکسیژن، جذب آب مایع و عدد اسیدی رزین بر مدل خوردگی در دست انجام است. پس از اتمام مقایسه‌ی تمامی اندازه‌گیری‌های ویژگی‌های فیلم پوشش، یک اصلاح آماری دقیق‌تر برای اطلاعات جمع‌آوری‌شده به‌منظور ایجاد یک مدل خواص-ساختاری برای مشاهدات تجربی انجام خواهد گرفت. یک نکته‌ی مهم از نتایج چسبندگی این است که برخلاف مشاهدات تجربی قبلی، دستیابی به‌خواص چسبندگی تر مطلوب لزوماً مُخل مقاومت خوردگی نیست. همچنین چسبندگی خوب برای دستیابی به‌مقاومت خوردگی مناسب خیلی ضروری نیست. هرچند در دنیای واقعی، خواص چسبندگی خوب سبب دستیابی به‌دیگر اهداف مهم در راستای کاهش احتمال تخریب فیلم پوششی و درمعرض قرارگرفتن زیرآیند خواهد شد. پلیمرهایی با چسبندگی تر خوب به‌احتمال زیاد در برابر لایه‌لایه‌شدگی و جدایش از زیرآیند در اثر تخریب‌های مکانیکی (درهنگامی‌که به‌علت باران و یا رطوبت بالا آب‌پوشی می‌شوند) مقاومت می‌کنند. دیگر سطوح تخریب‌شده بدون پوشش به‌راحتی در برابر فرآیند خوردگی حساس هستند.

کلیدواژه‌ها: چسبندگی فلزی، مقاومت خوردگی، رزین‌های پایه‌آب، رزین‌های استایرن-اکریلیک، چسبندگی تر، چسبندگی خشک، پلیمرهای اکریلیکی، سختی، خواص سدکنندگی، طیف‌سنجی امپدانس الکتروشیمیایی، فولاد نورد سرد، مه نمکی، مدل ساختار/خواص، غلظت حجمی پیگمنت، افزودنی‌ها، لایه‌ی پوشش آستری، سامانه‌ی محافظتی فلزی، مقاومت شیمیایی، مقاومت در برابر پرتو فرابنفش، محتوای آلی فرار، اصلاح سطحی، آزمون کراس-هَچ، خوردگی فولاد، سازوکارهای محافظتی، آند، کاتد، اکسیژن، دی‌اکسید کربن، جریان یونی، الکترولیت‌ها، پوشش‌های آلی، پیگمنت‌های ضدخوردگی، بازدارنده‌های خوردگی، نفوذ آب و اکسیژن، سل گالوانیک، اپوکسی‌های با میزان شبکه‌شوندگی بالا، لاستیک‌های کلرینه‌شده، پلی‌اولفین‌های نیمه‌بلوری، محتوای مونومر اسیدی، پایداری کلوئیدی، سطح مشترک فیلم/زیرآیند، حلال انعقاد، کمینه‌ی دمای تشکیل فیلم (MFFT)، خوردگی‌های تشدیدیافته، چسبندگی خشک پول-آف، آزمون هوله‌ی مرطوب، سختی کونیگ، مقاومت اولیه‌ی چسبندگی خشک، تراوایی اکسیژن، جذب آب، عدد اسیدی رزین، مدل خوردگی، تخریب‌های مکانیکی، تعادل چسبندگی/همچسبی، ساختار مونومری، ریخت‌شناسی (مورفولوژی)، گروه‌های عاملی اسیدی، رزونانس مغناطیسی هسته، فصل مشترک پیگمنت/عامل پراکنش، الکترولیت‌های تسریع خوردگی، تعادل آبدوستی-آبگریزی (HLB)، حلال منعقدکننده امتزاج‌پذیر

 

بخوانید: چسبندگی فلزی و مقاومت خوردگی در رزین‌های پایه‌آب استایرن اکریلیک که به‌طور مستقیم بر روی سطح فلزی اعمال می‌شوند- بخش 4

 

مرجع

Bulick, A. S., LeFever, C. R., Frazee, G. R., Jin, K., & Mellott, M. L. Metal adhesion and corrosion resistance in waterborne, styrenated acrylic direct to metal (DTM) resins.‏

به این مقاله امتیاز بدهید!