سیماب رزین

آب بند بتن

آب بند بتن

برای تولید انواع پوشش های انعطاف پذیر و آب بنداز جمله درزگیر ها و پوشش های منعطف بر پایه سیمان در سقف هایی با شیب کم میتوان استفاده کرد. به علاوه این دسته از محصولات را میتوان در ترکیب با امولسیون های آسفالتی جهت تولید غشاهای ضد آب نیز به کار برد.