Simpiu PUD-3000

محصول سیمپیو® PUD-3000 دارای براقیت بسیار بالایی است و فیلم خشک شده حاصل، از سطحی بسیار صاف و یکنواخت برخوردار است.

مشخصات

کاربرد

نگه داری

مزایا

Solid Content (±1%)
MFFT (°C)
Type of Polymer
Film Character
35
0>
NC
VS