سیماب رزین

منسوج نبافته

منسوج نبافته

منسوجات نبافته(NON-WOVEN) منسوجاتی هستند که مستقیماً از الیاف جدا از هم به وجود می آیند. به این صورت که الیاف به صورت‌های مختلف در کنار هم قرار گرفته و با وسایل مختلف از جمله سوزن زنی (NEEDLING MACHINE)، حرارتی (TERMOBONDING ) و یا با استفاده از چسب یا بایندر (CHEMICAL BONDING) به یکدیگر اتصال یافته و تولید یک سطح کامل به صورت پارچه می نمایند. بعلاوه ، برخی از پارچه های نبافته پس از استفاده ، قابل بازیافت هستند. به دلیل بافت اکولوژیکی این منسوجات، از برخی از آنها برای کاربردهای خاص ، به ویژه در زمینه ها و صنایعی که در آنها محصولات یکبار مصرف پرکاربرد هستند، از جمله بیمارستان ها، مدارس ، خانه های سالمندان و اماکن اقامتی لوکس، استفاده می شود.
منسوج نبافته